Video

Anbefaling fra Rigshospitalet
Ledelse, teamsamarbejde, kommunikation og personlig udvikling
Maries smil
Kursist udfordret af opgaven og sig selv
SESAM, konference 2017. Undervisning på toppen af Paris
SESAM konferencen. Lederskab uden ord.
Ambulancefolk i Skåne. Dirigentens perspektiv – følelsen af lederskab