Video

Maries smil
Kursist udfordret af opgaven og sig selv
SESAM, konference 2017. Undervisning på toppen af Paris
SESAM konferencen. Lederskab uden ord.
Ambulancefolk i Skåne. Dirigentens perspektiv – følelsen af lederskab