Video

Præsentationsvideo ved en medicinsk konference i Canada, 2017
Kursist udfordret af opgaven og sig selv
SESAM, konference 2017. Undervisning på toppen af Paris
SESAM konferencen. Lederskab uden ord.
Ambulancefolk i Skåne. Dirigentens perspektiv – følelsen af lederskab
Kom ind i kampen!