Praktisk træning Mesterlære Styrket adfærd

I Beier & Larsen underviser og rådgiver vi virksomheder, ledere, medarbejdere og privatpersoner i at kommunikere klart og engageret – med autoritet og power. Vores afsæt er egen erfaring om dirigentens lederskab – et håndværk, der kan trænes og læres. Vi går praktisk til værks med øvelser og træning, der fokuserer på din krop, dine følelser og din bevidsthed, når du skal tage lederskabet på dig i en udfordret situation. Vi kender alle til den uro, nervøsitet eller præstationsangst, der sætter sig i kroppen, når vi skal til eksamen. På kurset er både kirurgen og dirigenten rollemodeller, undervisere med mangeårige erfaringer fra deres daglige arbejde. Vi kan ikke undgå kogepunkterne – men vi kan lære at håndtere os selv, når vi møder dem.

 

Viden og teoretisk baggrund fra egen forskning kombineret med direkte feedback i den praktiske træning, sikrer kursisterne en hurtig udvikling og blivende adfærdsændring.

 

Vi giver dig ro i stressende eller udfordrede situationer. Vi giver dig værktøjer til at fremstå overbevisende og troværdig med fokus på dit budskab – det, det hele handler om.

 

Stifterne

Beier & Larsen ApS blev stiftet i 2019 af orkesterdirigent og ph.d. Ture Larsen og kirurgisk overlæge Randi Beier-Holgersen. De er begge erfarne ledere i deres respektive fag – fælles er en pragmatisk tilgang til ledelse i højspændte situationer. Kirurgen var Dirigentens hovedvejleder i Ph.d.-studiet. De har afholdt adskillige kurser for et vidt spænd af  professioner og organisationer, hvor de har hjulpet ledere og medarbejdere med at træde i karaktér og kommunikere stærkt foran deres team.

 

Ture Larsen, partner

Ture er dirigent og Ph.d. Han var i adskillige år kunstnerisk leder og dirigent for orkestret Copenhagen Art Ensemble støttet af Kunstrådet. Han har dirigeret mange hundrede koncerter, radiotransmissioner og studie-indspilninger i ind- og udland. Han har undervist bl.a. på Rytmisk Musikkonservatorium. Han forsvarede sin Ph.d.-afhandling Conducting the Emergency Team – Focus on Leadership i 2018 på Nordsjællands Hospital.

Som konsulent for offentlige og private virksomheder bruger han sin egen mangeårige erfaring som dirigent samt evidens fra forskningen til at udvikle og skærpe ledere og medarbejderes ledelseskompetence og kommunikation. Kontakt Ture for en snak om Beier & Larsens faglige afsæt samt den praktiske tilgang til, hvordan I styrker kommunikationen.

Kontakt Ture her

ture@beierlarsen.com

+45 31 12 72 81

Randi Beier-Holgersen, partner

Randi er speciallæge og overlæge i kirurgi, klinisk lektor ved Københavns Universitet og har gennem adskillige år varetaget den kirurgiske speciallægeuddannelse. Hun er hovedkursusleder i kirurgi og har som formand i diverse uddannelsesudvalg og råd været med til at udarbejde bl.a. målbeskrivelsen for den kirurgiske speciallægeuddannelse. Hun har en MHPE (Master of Health Professions Education). Hun er forsker med mere end 40 videnskabelige publikationer bag sig.

Som mangeårig lektor, kursusleder og uddannelsesansvarlig har hun en særdeles bred erfaring som kursusdesigner, underviser og facilitator. Denne erfaring bruger Randi som konsulent i forbindelse med vores kommunikationsrådgivning og undervisning. Kontakt Randi for at høre mere om, hvordan vi i Beier & Larsen kan hjælpe jer med de tiltag, der reelt ændrer adfærd og styrker kommunikation.

Kontakt Randi her

randi@beierlarsen.com

+45 31 18 55 57

Den virkelige verden

Vi bruger ikke de checklister og guidelines, der ofte bruges i uddannelsesmæssige sammenhænge som standardiserede hierarkiske klassificeringer af læringsmål, der ofte håndterer følelsesmæssige, psykomotoriske og kognitive områder. Vi kommer ikke ind på high end performance facilitering, systemisk tænkning og metode, appreciative inquiry, psykodynamisk gruppeforståelse, positiv psykologi, NLP, den lærende organisation, procesteori, gruppeadfærd, psychological safety eller versatil, proaktiv og agil ledelse.

Vi er to højtuddannede praktiske ledere fra to forskellige discipliner i den virkelige verden. Vi skal bare ha’ det til at fungere for jer, for pokker!