Dirigentens Lederskab

Det handler om mennesker

En dirigent arbejder med mennesker. Alt hvad han gør foran orkesteret, bliver fortolket, og det er en bevidst del af hans fag at arbejde med musikernes fortolkninger af ham. Han skal være nærværende, klar og handlekraftig. Når de egenskaber er aflæst, opstår der den nødvendige tillid og arbejdsro. Nu kan han begynde sit arbejde.

Dette kan naturligvis overføres til andre professioner og situationer, hvor man skal træde i karaktér foran mennesker. Hvis vi erstatter dirigenten med befalingsmanden, så bliver musikerne erstattet med de menige soldater. Lægen foran sit akutte hjertestopteam. Chefkokken foran sit køkken. Foredragsholderen foran tilhørerne. Advokaten der procederer foran juryen. Fælles for alle er, at det handler om en enkelt person foran en flok mennesker i en kompleks situation. En situation, der kan indeholde kogepunkter. Fælles er også, at det er situationer, hvor det ikke altid er muligt at lave en timeout.

Vi kan ikke undgå kogepunkterne, men vi kan lære at håndtere os selv i situationen.

Dirigentens lederskab er blevet fremhævet af mange professioner. Virksomhedsledere, retorikere, konsulenter, triagerings-officerer, administratorer, ledelseskonsulenter, kokke, overlæger anvender ofte analogien om dirigenten foran orkesteret, når de skal beskrive deres forståelse af lederskab. De fleste har set dirigenten, der med busket manke og iført sit stiveste puds leder det store orkester, hvor musikerne ubetinget følger ham. Topstyring i en højspændt situation.

Men dirigenten er ikke symbolet på en glorificeret leder, han udøver bare sit håndværk. Et håndværk, der kan læres.

Mange dirigenter har holdt foredrag om dirigentens rolle foran orkesteret. Men ingen har tidligere anvist, hvordan man praktisk træner denne rolle udenfor musikkens verden.

Engagement, holdet og helheden

Den fornemmeste opgave for en dirigent er at formidle sin fortolkning af et værk til musikerne. Det er den indbyggede nødvendighed, der driver projektet fremad. Dernæst skal han eller hun formå at give sine musikere modet til at spille og lyst til at byde ind.

Ved fokusere på værket, på helhedsbilledet involverer han eller hun sine musikere. Og musikerne skal opleve det engagement der ligger bag. Det handler det ikke om at aflevere noderne – bare spille det, der står skrevet – men søge ind bag det noterede og finde magien – grunden til vi er her.

Musikerne vil opleve at deres egne udfordringer træder i baggrunden for helheden.  Det handler om at vide hvordan musikeren skal forløse sin egen rolle bedst muligt. Det handler ikke altid om at spille ’rigtigt’ men snarere om at løse opgaven.

Ved at formidle sit engagement til musikerne, vil dirigenten videregive den nysgerrighed og begejstring, der var den oprindelige drivkraft, dengang de valgte at blive musikere. Teknisk formåen og præstationsangst bliver sekundært i den situation. Den samlede tolkning og følelse bliver det styrende element. Alles bidrag er vigtige dele af det samlede projekt. Den fælles begejstring sikrer en meningsfuld fremdrift.

Hermed får vi den mission eller vision og det what, why og purpose virksomhedskonsulenterne ofte snakker om.