I Beier & Larsen underviser og rådgiver vi virksomheder, ledere, medarbejdere og privatpersoner i at kommunikere
med autoritet og power. Vores afsæt er egen erfaring om dirigentens lederskab – et håndværk, der kan trænes og læres. Vi går praktisk til værks med øvelser og træning, der fokuserer på din krop, dine følelser og din bevidsthed. Vi kender alle til den uro, nervøsitet eller præstationsangst, der sætter sig i kroppen, når vi skal til eksamen.

»’Alle kirurger er selvsikre, naturlige ledere’. Det er forventningen man mødes med, både i dagligdagen og i akutte situationer. Når man er lige så utilpas i sociale situationer som undertegnede, kan ovenstående udsagn godt være svært at leve op til. Derfor var lederskabskurset ved Beier&Larsen en kærkommen mulighed for at lære mere om mig selv og min udstråling (og mangel på samme) i situationer hvor jeg, trods faglig kompetence, bliver usikker. Ved at situationstræne på en måde hvor det faglige aspekt var fjernet, kunne jeg fokusere på mit kropssprog og min udstråling, og få feedback på de signaler jeg sender, når jeg bliver sat i centrum.  Jeg er blevet gjort opmærksom på små (og store) detaljer i holdning, intonation og øjenkontakt som jeg senere har brugt i akutte situationer til at skabe ro, både i mig selv, men også mine omgivelser. Beier&Larsens tilgang til tryg træning i lederskab og kropssprog, er relevant og givtig. Både som læge og som leder«.

KENDE

Indlæg / workshop

LÆS MERE

KUNNE

Kursusdag ét

LÆS MERE

BEHERSKE

Kursusdag to

LÆS MERE

IDÉ & FOKUS

Mod

At tage lederskabet på sig
er en beslutning der skal træffes. Et bevidst valg.

Ansvar

Tage ansvaret for et team af professionelle
og løfte summen af kompetencerne til et højere niveau.

Kompetence

En forudsætning er
at kunne sit stof.

Interferens

Lederskab handler om at kommunikere klart
– eliminere støj på linjen.

Engagement

Kommer engagementet frem (nødvendigheden)
– vinder lederen stor troværdighed.

Nærvær

Det er en praktisk disciplin
– der kræver fuld tilstedeværelse.

Krop

Kropssproget skal være roligt.
Ledelse skal opleves på egen krop.

Ro

Det er vigtig at udstråle ro i situationen:
er lederen rolig bliver teamet roligt.

At opleve
følelsen af lederskab

Situationen adresseres ved at skabe et intenst og stressende scenarie med musiske øvelser og udfordringer – i særdeles trygge rammer. I denne ramme fokuseres først på kroppen og den nonverbale kommunikation. Når roen er etableret, flyttes fokus til det personlige aspekt af ledelse, på autoritet, engagement, modet til at være sårbar samt det personlige nærvær. Har man én gang oplevet følelsen af at være i kontrol i en udfordret situation, så ‘har man den’ og ’den’ kan man tage med sig til sin egen hverdag.

’Virkelig godt, at Ture sagde, hvad han syntes, man kunne gøre bedre, og at det var ’straight on’ og ikke en masse snak rundt om. Konkret, tydeligt og god læring!’

’Also - har I planlagt flere kurser for medicinstuderende? Jeg har en kammerat eller to, som synes, at det lyder interessant.’