Forskning

Vores projekt er baseret på resultaterne fra et Ph.d. projekt. Vi ønskede at undersøge to spørgsmål:
  1. Er det muligt at beskrive hvad der finder sted mellem dirigent og orkester?
  2. Er det dernæst muligt at overføre dirigentens kompetence til hospitalets teamleder i akutte situationer?
Derfor lavede vi tre studier
  1. Hvad findes der egentlig af træning af den kliniske team-leder? Vi fandt ikke nogen træning, artiklen kan læses her: Oversigtsartikel
  2. Da resultatet var negativt stillede vi to spørgsmål til de kliniske forskere: 1) er ledelse vigtig for patienten (er træning i ledelse vigtig? er træningen tilfredsstillende)? 2) Kan vi blive enige om hvilke læringsmål der skal tages hånd om i træningen? Dette førte til et lidt overraskende studie, der kan læses her: Ledelsestræning, udfordringer og læringsmål
  3. Vi lavede et kursus for unge læger baseret på dirigentens erfaring og metode med de flotteste resultater: Kursusbeskrivelsen
Artiklerne blev sammenfattet i en afhandling: Conducting the Emergency Team og afhandlingen blev forsvaret i april 2018

Forskningen fandt sted på Simnord, Nordsjællands Hospital og Cames, Herlev Hospital

Respons på forskningen

Miretta Tommila, Læge, Forsker, klinisk lærer, anæstesiologi og intensiv pleje, Åbo Universitet (Turun yliopisto). Universitet i Turku, Finland: Situation Management i anæstesiologi (2019)

Andre artikler

Team Management – Can music contribute to better understanding? (MedEdPublish – 2014)

When Doctors Try to Count the Uncountable (Austin Emergency Medicine – 2020)

When Doctors becomes Frightened (Austin Emergency Medicine – 2020)