Forskning

Vores projekt er baseret på resultaterne fra et Ph.d. projekt. Vi ønskede at undersøge to spørgsmål:
  1. Er det muligt at beskrive hvad der finder sted mellem dirigent og orkester?
  2. Er det dernæst muligt at overføre dirigentens kompetence til hospitalets teamleder i akutte situationer?
Derfor lavede vi tre studier
  1. Hvad findes der egentlig af træning af den kliniske team-leder? Vi fandt ikke nogen træning, artiklen kan læses her: Oversigtsartikel
  2. Da resultatet var negativt stillede vi to spørgsmål til de kliniske forskere: 1) er ledelse vigtig for patienten (er træning i ledelse vigtig? er træningen tilfredsstillende)? 2) Kan vi blive enige om hvilke læringsmål der skal tages hånd om i træningen? Dette førte til et lidt overraskende studie, der kan læses her: Ledelsestræning, udfordringer og læringsmål
  3. Vi lavede et kursus for unge læger baseret på dirigentens erfaring og metode med de flotteste resultater: Kursusbeskrivelsen
Artiklerne blev sammenfattet i en afhandling: Conducting the Emergency Team og afhandlingen blev forsvaret i april 2018