KUNNE

Kursusdag ét
Forstå dirigentens virkemidler

Med det formål at adressere usikkerhed / uro skabes et intenst og stressende scenarie med praktiske øvelser – i trygge og morsomme rammer. Derved bliver det muligt at fokusere på kroppen og nonverbal kommunikation. Når roen er etableret – og det bliver den – flyttes fokus til det personlige aspekt af ledelse, på autoritet, engagement, modet til at være sårbar samt det personlige nærvær: dirigentens værktøjskasse.

I starten af kursusdagen er det underviserne, der giver feedback – og dermed et ordforråd til kurset. Der er fælles refleksioner om det lærte. Gradvis overlades undervisningen til kursisterne, der nu giver hinanden feedback. Den tryghed og tillid, der er forudsætningen for den intense dag, kan kun etableres på små eksklusive hold.

Deltagerne oplever kurset fra to vinkler: dels får de personlig feedback, når de selv prøver dirigentrollen foran holdet. Dels iagttager deltagerne de andre deltageres præstationer og udvikling i rollen som leder.

 

Kursusdeltager: …men jeg vil faktisk påstå, at jeg lærte mest når de andre blev instrueret, og jeg tog den kritik / ros, de fik, og brugte på mig selv.