TIL DIG

DAG ÉT: AT OPLEVE FØLELSEN AF LEDERSKAB

 

Dette er den første af to kursusdage. Kurset er eksklusivt med få kursister (holdstørrelsen er på 6 deltagere) og to undervisere, og vores erfaring fortæller at vi derfor er i stand til at skabe en reel ændring af adfærd for den enkelte deltager. Dagen er bygget op omkring musikalske øvelser, kursisterne bliver videofilmet med henblik på personlig gennemgang af kursisternes udvikling på næste kursusdag. Outcome af dagen er den personlige følelse af at være i kontrol som leder.

Med det formål at adressere usikkerhed/utryghed/uro skabes et intenst og stressende scenarie med musiske øvelser – i trygge og morsomme rammer. I denne ramme bliver det muligt at fokusere på kroppen og nonverbal kommunikation. Når roen er etableret – og det bliver den – flyttes fokus til det personlige aspekt af ledelse, på autoritet, engagement, modet til at være sårbar samt det personlige nærvær: dirigentens værktøjskasse.

I starten af kursusdagen er det underviserne der giver feedback – og dermed et ordforråd til kurset. Der er fælles refleksioner om det lærte, og gradvis overlades undervisningen til kursisterne, der nu giver hinanden feedback. Den tryghed og tillid der er forudsætningen for den intense dag kan kun etableres på små eksklusive hold.

Deltagerne oplever kurset fra to vinkler: dels får de personlig feedback når de selv prøver at optræde som dirigent foran holdet. Dels iagttager de andre deltageres præstationer og udvikling i rollen som leder.

 

Kursusdeltager: …men jeg vil faktisk påstå at jeg lærte mest når de andre blev instrueret og jeg tog den kritik/ros, de fik, og brugte på mig selv.

DAG TO: AT MESTRE DIRIGENTENS VIRKEMIDLER

 • Angst
 • Det mentale aspekt af lederskab
 • Kroppen
 • Styrken i øjenkontakt
 • Troværdighed
 • Engagement
 • Mod til at være sårbar
 • Nærvær
 • Ro
 • Power
 • Autoritet
 • Styrken i improvisation